ပို့စကတ်များကို လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အချိန်ပေါ်မူတည်၍ ဖော်ပြထားပါသည်။

MY001│石安山│Taiwan 臺灣

MY002│Sain Maung│Myanmar 緬甸


我都常遊覽央廣Myanmar緬甸語粉專的新聞及動態。
非常喜歡看。
我祝福粉專越來越棒、越來越成功。
San Maung
2023年7月13日

MY003│Kyaw Naing│Myanmar 緬甸


Rti Myanmar永遠都支持。
自從開始追蹤Rti Myanmar後,我一直都閱讀此粉專上的動態並支持到現在。
非常感謝您所提供的資訊。
願你更加厲害與成功。
Kyaw Naing
2023年7月17日

MY004│Kyaw Naing│Myanmar 緬甸


2023年7月17日
您好,Rti Myanmar。
每次看完Rti Myanmar的動態,學到很多新知識、收到很多知識,為此我衷心感謝。
我會永遠支持與Rti Myanmar的文章。
也祝福Rti Myanmar更加成功。
U Kyaw Naing

MY005│張玉蘭│Taiwan 臺灣


您好!
我希望緬甸播客也能在這裡。

MY006│張玉蘭│Taiwan 臺灣


大家好!
我希望緬甸播客也能出現在這。

MY007│Ma Myo│Myanmar 緬甸


Dear Rti,我是來自緬甸的Ma Myo。
對於像我這樣有興趣、想了解臺灣的人來說,Rti Myanmar幫了很大的忙,願央廣從95歲生日起,繼續繁榮發展很多年。
我祈禱我們生活的這個地球也比往年更加綠色、更加和平。

MY008│Ma Latt│Myanmar 緬甸


2023年7月18日
您好,Rti Myanmar。
我是個一直不斷關注Rti Myanmar Page的鐵粉。
喜歡Rti Myanmar的內容與展現的方式。
學到很多同時也增長了不少知識。
會持續關注支持下去唷。
Ma Latt
(仰光,緬甸)

MY009│Aung Naing│Myanmar 緬甸


2023年7月18日
您好,Rti Myanmar。
我是個一直不斷支持與關注Rti Myanmar Page的鐵粉,期待著豐富有趣的動態和其他有趣的拍攝作品。
祝願日益成功。
Aung Naing
(仰光,緬甸)

MY010│Moe Dway│Myanmar 緬甸


2023年7月18日
您好,Rti Myanmar。
只要點進去Rti Myanmar的粉專裡面,就會看到各不同領域的有趣內容。
非常棒。
祝願日益成功。

MY011│Daw Htar Htar│Myanmar 緬甸


2023年7月17日
您好,Rti Myanmar,我喜歡看Rti Myanmar粉專裡面的大部分文章。
祝願日益成功。
Daw Htar Htar

MY012│Ma Htway Lay│Myanmar 緬甸


2023年7月17日
您好,Rti Myanmar,
每次讀完Rti Myanmar粉專裡面的文章都會得到不少知識。
我會持續關注下去。
祝您更加成功。
Ma Htway Lay

MY013│Ko Kyaw Khaing│Myanmar 緬甸


Dear Rti,我是來自緬甸的Ko Kyaw Khaing。
Dear Rti,祝您95歲生日快樂。
透過Rti Myanmar粉專,我可以迅速地了解到美麗的寶島臺灣的一切有趣事情。
真心感謝您!

MY014│Ko Joseph│Myanmar 緬甸

MY015│徐艷榕│Taiwan 臺灣


我來自緬甸,來臺灣一年了,學到了很多在緬甸沒有學過的東西。

MY016│李玉燕


請不用擔心我。
住在臺灣很安全。
我在臺灣會等著阿姨們。

MY017│鄭秋璇│Taiwan 臺灣


Dear Rti,我是住在臺灣花蓮的“Ei Pyu”。
祝願生活在世界各地的每個人心中只有愛,願仇恨結束。