Dear Rti, Postcard Giveaway

Dear Rti, Maligayang Kaarawan!
Dear Rti, sana ay matapos na ang digmaan at maging mapayapa ang mundo.
Dear Rti, ano ang gusto mong i-announce o sabihin sa Rti at sa mundo?
Bilang tugon sa kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon at sa ika-95 anibersaryo ng Rti, mangongolekta ang Rti ng mga postcard mula sa mga netizen sa buong mundo para iturn ang personal small wishes into big wishes of great power. Habang binabati ang Rti ng Maligayang ika-95 na kaarawan, isusulat din natin ang mga wishes kasama na ang wish for world peace and a stable life.

Isang postcard, at isang malakas ng pag-iisip!
Ang postcard na ipapadala mo ay magkakaroon ng pagkakataon na makita at marinig sa buong mundo sa pamamagitan ng:
⭐Exhibition tour sa buong Taiwan
⭐Ipapakita sa Rti Taiwan Celebration Dinner
⭐I-aannounce ang iyong wishes sa programa ng Rti
⭐Magkakaroon ng interactive na activity sa fanpage ng Rti Filipino

Para sa mga magpapadala ng mga postcard na nakakatugon sa nilalaman ng solicitation, magbibigay din ang Rti sa inyo ng limitado at eksklusibong postcard ng ika-95 anibersaryo ng Rti. Bilang karagdagan, may chance pa na makakuha ng limitadong regalo ng ika-95 anibersaryo ng Rti.

Kaya, Tara na!
Isulat na ngayon ang inyong mga wishes!

Participation Method

 1. Eligibility
  • Lahat ng tao, any nationality (Gayunpaman, ang nilalaman ng postcard ay kailangang isulat sa isang wika lamang)
 2. Petsa at paraan ng pagpapadala
  • Petsa: Mula ngayon hanggang Martes, Hulyo 18, 2023
  • Address kung saan ipapadala : P.O. Box 123-199, Taipei 111, Taiwan (R.O.C.)
  • Paano makilahok:
   • Itulad ang mga content kapareho ng binigay ng Rti (Pwede kayo mag design ng sarili nyong postcard or bumili ng kahit anong postcard)
   • Ipadala ang postcard mula sa inyong bansa o area
 3. Para sa Mga Detalye
  • Postcard cover: Disenyo ng postcard: Mas mainam na gamitin ang iba’t ibang view ng bansa o lungsod ng nagpadala upang matukoy ang bansa o lungsod sa isang tingin pa lang, tulad ng:
   • Mga sikat na landmark: tulad Eiffel Tower sa Paris, Westminster Abbey sa London, ang Statue of Liberty sa United States, ang Louvre sa France, ang Leaning Tower ng Pisa sa Italy, atbp.
   • Mga magagandang lugar: Mount Fuji sa Japan, Halong Bay sa Vietnam, Grand Canyon sa United States, Cape of Good Hope sa South Africa, Angel Falls sa Venezuela…atbp.
   • Mga paniniwala at kaugalian: Erawan Buddha sa Thailand, Angkor Wat sa Cambodia, Egyptian Pyramids, Hagia Sophia Mosque sa Istaborg, St. Peter’s Cathedral sa Vatican, Turkish hot air balloon, panoorin ang aurora, sumisid sa Great Barrier Reef, Spanish stew, Japanese sushi, German pig’s feet…etc.
   • Mga kultural: Sumakay sa Turkish hot air balloon, panoorin ang aurora, sumisid sa Great Barrier Reef, Spanish stew, Japanese sushi, German pork knuckle…etc.
  • Nilalaman ng postcard: Mangyaring isulat sa iyong sariling sulat-kamay, ang mga nilalaman gaya ng mga sumusunod (ang bilang ng mga isusulat ninyo ay depende sa espasyo ng postcard):
   • Ang pagbati ay dapat “Dear Rti, ako si __________ (buong pangalan) mula sa __________ (bansa o lungsod).
    “Halimbawa: “Dear Rti, ako si Grace Wu mula sa Singapore.”
   • Mga salita ng pagpapala para sa kapayapaan sa mundo.
   • Address na pwedeng ibalik ang postcard at buong pangalan sa English (Para sa pagbabalik ng mga postcard, mangyaring tiyaking ibigay ang kumpletong address at buong pangalan in English. Kung mayroon kang mga alalahanin in privacy, mangyaring punan ang isa pang form. Ang link ng form ay : https://docs.google.com/forms/d/1sPRFdTExZu6290aJ376X8MXwcmMZhWUYUicuSJk-pZA; kung hindi maginhawang punan ang form, mangyaring ibigay ang kumpletong address at full name in English then i-email sa [email protected])

Precautions

 • Ang nilalaman ng postcard ay dapat umiwas sa mga isyu sa lahi, relihiyon, kasarian, pampulitika at kultural na kontrobersyal, nang walang karahasan sa pornograpiko, dugo, paninirang-puri, personal na pag-atake, paglabag sa privacy ng ibang tao, pagharang sa mga kaugalian sa lipunan, kaayusan ng publiko, at paglabag sa mga nauugnay na batas at mga regulasyon ng bansang kinabibilangan ng mga kalahok at mga regulasyon sa Taiwan atbp.
 • Kung mawala or masira ang mga postcard o regalo sa panahon ng paghahatid, ng koreo o pagpapadala dahil sa maling impormasyong o late delivery, maling paghahatid o pagkawala, o iba pang hindi matagumpay na paghahatid, overdue na paghahatid, mga panganib at responsibilidad ay sagutin ng mga kalahok mismo.
 • Upang makasunod sa Personal Data Protection Act ng Taiwan, sumasang-ayon ang mga kalahok sa kaganapan na kolektahin, i-computerize at gamitin ng organizer para sa layunin ng kaganapan, at pinahihintulutan ng mga kalahok ng kaganapan ang organizer na mag-publish sa opisyal na website ng Radio Taiwan International, mga social platform at mga eksibisyon ang pangalan ng kalahok sa kaganapan.
 • Ang nilalaman ng aktibidad na ito ay napapailalim sa impormasyon sa opisyal na website. Kung ang aktibidad ay hindi maisagawa para sa ilang kadahilanan, ang sponsor ay may karapatan na unilaterally magpasya na kanselahin, baguhin, wakasan, baguhin, ipaliwanag o suspindihin ang aktibidad, at may karapatan na gumawa ng mga huling paliwanag sa iba pang mga bagay na may kaugnayan sa aktibidad na ito, atbp. karapatan. Inilalaan din ng organizer ang karapatan na dagdagan, baguhin at bigyang-kahulugan ang mga patakaran ng kaganapang ito. Ang anunsyo sa website ng kaganapan ay mananaig kung mayroong anumang mga pagbabago sa mga panukala na ito.
 • Ang lahat ng mga postcard ay hindi ibabalik.
 • Ang may-ari ng copyright ng nilalaman ng teksto ng mga postcard na isinulat ng mga kalahok ay sumasang-ayon na pahintulutan ang Radio Taiwan International para sa anumang paraan ng paggamit (kasama ngunit hindi limitado sa pampublikong pagpapakita ng mga postcard, Pampublikong broadcast, pampublikong pagdidikta, pampublikong paghahatid , programa sa radyo o online na publikasyon, publicidad, pagpapakalat, atbp.), at ang mga kalahok ng aktibidad ay sumasang-ayon na hindi gamitin ang copyright nila at pumapayag gamitin sa Radio Taiwan International.
 • Kung ang mga kalahok sa kaganapan ay may anumang mga pagdududa tungkol sa kaganapan, dapat kumpirmahin sa organizer sa panahon ng kaganapan. Kapag pumayag sumali at pumayag sumunod sa rules nitong kaganapan, hindi na kailangan ng kasulatan pahintulot pa ng mga kalahok.
 • Dahil sa epekto ng epidemya ng COVID-19, ang ruta ng postal sa pagitan ng ilang bansa papunta sa Taiwan ay maaaring naantala. Itatago ng aming istasyon ang regalo hanggang sa ipagpatuloy ang serbisyo sa koreo.
 • Kung ang mga postcard na pinadala ng mga kalahok ay lumalabag o hindi nakakatugon sa alinman sa mga regulasyon ng aktibidad sa pangangalap na ito, sila ay itinuturing na hindi kalahok.

Contact Us

 • Contact Person 《Dear Rti,》 Postcard Giveaways Group
 • Tel: 886-2-2885-6167 local 724-726
 • E-mail:[email protected]