သတိပြုရန်

 • ယှဥ်ပြိုင်ခွင့်စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း –
  • ပြိုင်ပွဲဝင်ဖန်တီးမှုလက်ရာများသည် ရွေးချယ်မည့်ပဓာနရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ လိင်အမျိုးအစား၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ယဥ်ကျေးမှုအငြင်းပွားဖွယ်ရာခေါင်းစဥ်များကို ရှောင်ကြဥ်ရမည်။ ညစ်ညမ်းအကြမ်းဖက်မှု၊ သွေးထွက်သံယို၊ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု၊ အခြားသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ချိုးဖောက်မှု၊ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏ ထုံးတမ်းအစဥ်အလာများကို နှောင့်ယှက်မှု၊ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော အစဥ်အလာများကို နှောင့်ယှက်မှုနှင့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်မှု အစရှိသည့် အခြေအနေမျိုး မရှိရပါ။
  • ပြိုင်ပွဲဝင်ဖန်တီးမှုလက်ရာများသည် မိမိကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုအနုပညာဖြစ်ရမည့်အပြင် မည်သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့် လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ကြေညာဖူးခြင်း သို့မဟုတ် ခင်းကျင်းပြသဖူးခြင်းမျိုး မရှိရပါ။ စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူများအနေဖြင့် ယှဥ်ပြိုင်ခွင့်ကို ဖျက်သိမ်းမည်။ ဆုရရှိပြီးသူဖြစ်ပါက ဆုကြေးနှင့် ဆုတံဆိပ်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည့်အပြင် အစားထိုးခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  • ပြိုင်ပွဲဝင်များ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှန်ကန်မှုမရှိခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲစည်းမျဥ်းစည်းကမ်း သို့မဟုတ် တခြားသော ဥပဒေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းတို့ရှိပါက တာဝန်ယူကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ယှဥ်ပြိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ရရှိပြီးသားဖြစ်သော ဂုဏ်ပြုလွှာ၊ ဆုကြေးနှင့် ဆုတံဆိပ်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ယှဥ်ပြိုင်သူများမှ ကန့်ကွက်ခွင့်တစ်စုံတစ်ရာမရှိရ။
  • ဤလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများသည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက တာဝန်ယူကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းမှ မိမိတစ်ဦးတည်း၏ သဘောထားဖြင့် အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ရှင်းပြခြင်း သို့မဟုတ် ယာယီရပ်စဲခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်သော ကိစ္စအရပ်ရပ်အားနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးရှင်းလင်းခွင့်ကို လက်ဝယ်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။ တာဝန်ယူကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းမှလည်း အဆိုပါလှုပ်ရှားနှင့်သက်ဆိုင်သော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဖြည့်စွက်ခွင့်၊ ပြောင်းလဲခွင့်နှင့် ရှင်းပြခွင့်များရှိသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် တရားဝင်ကြေညာမည်။ အငြင်းပွားစရာရှိခဲ့ပါက တရုတ်ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုထားသော ဗားရှင်းကိုသာ အတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
 • မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက် –
  • ပေးပို့ထားသော ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို ပြန်လည်အပ်နှံမည်မဟုတ်ပါ။
  • ပြိုင်ပွဲဝင်ဖန်တီးမှုလက်ရာများ၏ မူပိုင်ခွင့်သည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များ ပိုင်ဆိုင်သလို တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရေဒီယိုထိုင်ဝမ်အင်တာနေရှင်နယ်အား အခမဲ့လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ကိုလည်း သဘောတူရမည်။ ထို့အပြင် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖန်တီးမှုလက်ရာများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပုံတူကူးခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား ပြသခြင်း၊ အသံလွှင့်ခြင်း၊ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ကွန်ယက်ပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုကြောင်း သဘောတူရမည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ခွင့်အဖြစ် လက်ကိုင်ပြုခြင်းမပြုကြောင်းကိုလည်း သဘောတူရမည်။
  • ပြိုင်ပွဲဝင်ဖန်တီးမှုလက်ရာများသည် မူလဖန်တီးမှုလက်ရာများဖြစ်ရမည်။ ပန်းချီ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် တေးသီချင်းတို့တွင် (အခြားသူများ၏ လက်ရာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ပါဝင်ကူးယူထားခြင်းမျိုး မဖြစ်ရ။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ အခြားသော ဥပဒေရေးရာပြဌာန်းချက်များ သို့မဟုတ် တတိယပါတီ၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ထားပါက အဆိုပါဖန်တီးမှုလက်ရာကို ပေးပို့ထားသောသူသည်သာ ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ယူကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။
  • ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ပြိုင်ပွဲမယှဥ်ပြိုင်မီ တာဝန်ယူကျင်းပပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းသို့ ဆက်သွယ်၍ အတည်ပြုရမည်။ နာမည်စာရင်းပေးသွင်းပြီးပါက အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုနှင့် သက်ဆိုင်သောစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို နားလည်သိရှိပြီသည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။
  • ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဤပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်သောစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအားလုံးကို သင်သဘောတူသည်ဟု သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
 • ဆုကြေးဆိုင်ရာကြေညာချက် –
  • တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခုတွင် ဆုရရှိပြီး ဆုကြေးငွေသည် (နှစ်စဥ်တွက်ချက်မှုအရ) ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အထက် ဖြစ်ပါက ဆုရရှိသူသည် အခွန်ငွေကို ဆုကြေးမှနုတ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
  • တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ အခွန်ဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင် ရက်ပေါင်း ၁၈၃ ရက် အထက် နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများသည် ယှဥ်ပြိုင်ကစားပွဲတွင် ဆုကြေး သို့မဟုတ် ဘောက်ဆူးများ ရရှိပါက ဆုကြေးငွေမှ ၁၀% ကို နုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ၁၈၇ ရက် မပြည့်ပါက ရရှိငွေမှ ၂၀% ကို နုတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
  • ဆုကြေး၊ ဆုလက်ဆောင်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ အချက်အလက်များသည် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊ ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခွန်ဝင်ပေးဆောင်မှုကို ငြင်းဆန်ခြင်းများရှိပါက ဆုရပိုင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
  • ဖန်တီးမှုလက်ရာများသည် ပေးပို့စဥ်ကာလအတွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းများ ရှိခဲ့ပါက တာဝန်ယူကျင်းပသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်မှားယွင်းမှုကြောင့် ပေးပို့စဥ်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးခြင်း၊ နောက်ကျစွာရောက်ရှိခြင်း၊ မှားယွင်းစွာပေးပို့မိခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်းများအားလုံးသည် ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
  • အစိုးရ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ကာကွယ်ရေးဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ဆုရရှိသူသည် ဆုကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တာဝန်ယူကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း စုဆောင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာအတွင်းဒေတာဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းအတွက် သဘောတူရမည်။ ထိုအကြောင်းအရာများမှလွဲ၍ အခြားသောအသုံးပြုမှုမျိုးကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆုရရှိသူသည် တာဝန်ယူကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းမှ နာမည်စာရင်းဖော်ပြခွင့်ကိုလည်း သဘောတူရန်လိုအပ်ပါသည်။