ဤနေရာသို့ သွားရောက်၍ ကံထူးရှင်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကို ကြည့်ရှုပါရန် –
https://event.rti.org.tw/sound-postcards/en/winners-en/