จัดแสดงในระบบออนไลน์

จัดแสดงในระบบออนไลน์:
https://event.rti.org.tw/sound-postcards/online-exhibit/