การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ชาวโลก ไม่จำกัดสัญชาติ (คำบรรยายผลงานต้องเป็น 1 ใน 16 ภาษาที่ Rti มีการออกอากาศ
  • ผู้บรรลุนิติภาวะของทุกประเทศมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
 2. กำหนดเวลาและวิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  • วันเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
   • ตั้งแตวันอาทิตย์ที่ 1 ส.ค. 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 2564 (เวลาไต้หวัน)
  • วิธีการสมัคร
   • กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://forms.gle/9z4TCyYXLfaN79hz8
   • หรือส่งผลงานไปที่อีเมล [email protected]
   • อัพโหลดเสียงและภาพถ่าย พร้อมคำอธิบายผลงาน
   • แต่ละท่านมีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ชิ้น
 3. กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
  • ไฟล์เสียง :
   • หัวข้อเรื่องของเสียง : “เสียงเคลื่อนที่” อาจเป็นเสียงรถราต่าง ๆ ที่กำลังเคลื่อนที่ เสียงบรรยากาศ หรือเสียงของผู้คน ไม่จำกัดภาษา (ต้องอธิบายด้วยภาษาที่ใช้บรยายเป็นลายลักษณ์อักษร)
   • ความยาวของเสียง : 15-60 วินาที
   • รูปแบบของไฟล์เสียง : mp3、wma,หรือ wav
   • ขนาดของไฟล์ : ไม่เกิน 10MB
   • อาจเป็นไฟล์ตัดต่อแล้ว และต้องเป็นเสียงที่บันทึกเอง
  • ภาพถ่าย :
   • ต้องเหมาะสมกับสาระของเสียงที่บันทึก บันทึกภาพด้วยตนเอง (ไม่เกิน 3 ภาพ)
   • เป็นภาพแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
   • รูปแบบของไฟล์ภาพ : JPG、PNG,หรือ TIFF
   • ขนาดของภาพ : 1MB ขึ้นไป
   • เป็นภาพที่ผ่านการปรับแสงหรือสีได้ แต่ต้องเป็นไฟล์ภาพที่บันทึกภาพเอง
  • ไฟล์คำบรรยาย
   • คำบรรยาย : หัวข้อ สถานที่ เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้ และความหมาย
   • ภาษาที่ใช้ : จีน ฮกเกี้ยน ฮากกา กวางตุ้ง อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย สเปน อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เมียนมา และอาหรับ รวม 16 ภาษา เลือกใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง
   • จำนวนคำ : ไม่เกิน 300 คำ
   • รูปแบบไฟล์ : doc、docx