Những điều cần chú ý

 • Quy tắc dự thi
  • Tác phẩm dự thi cần phù hợp với chủ đề của Ban tổ chức đưa ra, tránh các nghị đề chủng tộc, tôn giáo, chính trị và tranh luận về văn hóa, không có bạo lực tình dục, máu me, phỉ báng, tấn công cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, vi phạm thuần phong mỹ tục, trật tự công cộng và vi phạm quy định luật lệ liên quan của nhà nước Đài Loan.
  • Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm gốc, chưa bao giờ phát biểu công khai bằng bất kỳ hình thức nào, nếu vi phạm sẽ bị hủy tư cách dự thi, người đoạt giải sẽ bị hủy tư cách đoạt giải và thu hồi tiền thưởng và giải thưởng nếu đã nhận được, Ban tổ chức cũng sẽ không bổ sung người đoạt giải.
  • Người dự thi nếu điền thông tin cá nhân không đúng sự thật, vi phạm hướng dẫn đăng ký hoặc pháp lệnh khác, Ban tổ chức sẽ hủy tư cách dự thi hoặc tư cách đạt giải và thu hồi giấy khen thưởng, tiền thưởng và giải thưởng đã nhận được, người dự thi không được phản đối.
  • Nội dung hoạt động này căn cứ theo thông tin trên trang web chính thức làm chuẩn, nếu vì lý do nào đó không thể thực hiện, Ban tổ chức có quyền đơn phương quyết định hủy bỏ, thay đổi, chấm dứt, sửa đổi, giải thích hoặc tạm dừng hoạt động, và giữ nguyên giải thích cuối cùng về các vấn đề khác liên quan đến hoạt động. Ban tổ chức cũng có quyền bổ sung, thay đổi và giải thích thể lệ hoạt động. Nếu có sửa đổi bất cứ thể lệ nào, sẽ công bố trên trang web hoạt động. Trong trường hợp có tranh chấp, văn bản tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Những điều cần biết về bản quyền:
  • Ban tổ chức không trả lại những tác phẩm đã gửi tham gia dự thi.
  • Quyền sở hữu bản quyền của các bài dự thi thuộc về chủ sở hữu bản quyền, đồng thời đồng ý ủy quyền miễn phí cho Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan, được quyền sử dụng tác phẩm dự thi trong việc sửa đổi, biên tập, chế lại, trưng bày công khai, trình chiếu công cộng, truyền tải công cộng, xuất bản trên mạng, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi … , và đồng ý không thực hiện quyền nhân thân của tác giả.
  • Các bài dự thi phải là bản gốc, không được sử dụng hình ảnh, chân dung, video hoặc âm nhạc bị nghi ngờ vi phạm bản quyền (cho dù chỉ là một phần của hình ảnh) và đạo văn hoặc sao chép tác phẩm của người khác. Nếu có hành vi vi phạm Luật bản quyền, các quy định pháp luật khác hoặc vi phạm quyền lợi của bên thứ ba, người cung cấp tác phẩm phải tự chịu trách nhiệm pháp lý, không có liên quan đến Ban tổ chức và đơn vị thực hiện.
  • Nếu người dự thi có điểm nào còn chưa rõ, nên chủ động xác nhận với Ban tổ chức trước cuộc thi. Sau khi đăng ký, người dự thi sẽ được coi như là đã đồng ý với các quy định liên quan của hoạt động, Ban tổ chức không cần sự đồng ý bằng văn bản của người dự thi.
  • Khi đã tham gia dự thi, cũng tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản và quy định của hoạt động này.
 • Về phần giải thưởng:
  • Theo quy định của Luật thuế thu nhập của Trung Hoa Dân Quốc, tham gia bất kỳ hoạt động nào đoạt giải, số tiền thưởng vượt quá 1.000 Đài tệ (tính theo năm), người được tiền thưởng phải hoàn thành việc kê khai giải thưởng khấu trừ và cung cấp các tài liệu liên quan để khai báo thuế hàng năm, phải được tính vào thu nhập cá nhân trong tờ khai thuế hàng năm.
  • Theo quy định về luật thuế của Trung Hoa Dân Quốc, người nước ngoài lưu trú tại Đài Loan hơn 183 ngày phải khấu trừ 10% theo giá trị tiền thưởng, nếu chưa đủ 183 ngày, sẽ khấu trừ 20%.
  • Tất cả tiền thưởng và quà thưởng, nếu thông tin của người dự thi không phù hợp quy định, không đầy đủ hoặc từ chối nộp thuế, đều sẽ coi như từ bỏ quyền trúng thưởng.
  • Nếu tác phẩm dự thi bị thất lạc, hư hỏng trong quá trình gửi, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm, và nếu điền sai thông tin gây nên việc gửi chậm, gửi nhầm hoặc thất lạc trong quá trình gửi bằng đường bưu điện, người dự thi phải tự chịu trách nhiệm.
  • Theo quy định luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính phủ, người đoạt giải đồng ý thông tin cá nhân liên quan đến việc trúng giải sẽ được ban tổ chức thu thập, xử lý bằng máy tính và sử dụng trong phạm vi tổ chức hoạt động, nhưng không sử dụng cho các mục đích khác. Người đoạt giải ủy quyền cho Ban tổ chức công khai thông báo họ tên.