Vui lòng truy cập vào trang web dưới đây để xem danh sách người đoạt giải:
https://event.rti.org.tw/sound-postcards/en/winners-en/